چاپ کارت های خاص
چاپ فوری
چاپ کارت های خاص
چاپ کارت ویزیت خاص
کارت پارچه ای - کارت شیشه ای - کارت پی وی سی - کارت متالایز
کارت پرسنلی - کارت بارکد دار و متغیر - با تحویل چند ساعته
چاپ کارت پی وی سی
چاپ فوری pvc
چاپ کارت پی وی سی
چاپ کارت پی وی سی
در تیراژهای 100 عددی و بالاتر با تحویل فوری
کارت ویزیت شیشه ای
چاپ فوری
کارت ویزیت شیشه ای
چاپ کارت شیشه ای
کارت شفاف - کارت نیمه شفاف
تحویل 100 عددی 4 ساعته
کارت سلفون مات sel l 1

کارت سلفون مات

ویژگیهای کارت سلفون
این کارت از مقوای 300 گرمی که دوروی آن با سلفون مات چسبانده شده تشکیل گردیده است.

البته در نوع براق آن از سلفون براق و در نوع مخملی از سلفون مخملی استفاده می شود.قیمت نوع براق و مات آن یکی است.
این کارت از قیمت مناسبی نسبت به سایر کارتهای فوری برخوردار است و چاپ 500 عددی وبالاتر آن در دو نوع گوشه تیز و گوشه گرد در مدت 24 ساعت امکان پذیر می باشد.