پی وی سی 760 نقره ای noghrei

کارت ویزیت پی وی سی نقره ای

ویژگیهای کارت ویزیت پی وی سی نقره ای

این کارت نیز ویژگیهای کارتهای پی وی سی سفید که ذکر شد را داراست با این تفاوت که جنس و زمینه کارت نقره ای می باشد.بهتر است رنگ نوشته ها در این کارتها خاکستری و یا سایر رنگهایی که ضعیف یا کمرنگ هستند نباشد, زیرا بدلیل تداخل با رنگ نقره ای زمینه بسختی قابل خواندن خواهند بود. همانند کارتهای طلایی زمینه های تنپلاتی و یکدست مانند مشکی ,قرمز, سرمه ای و مشابه آنها قابل چاپ روی کارتهای نقره ای نیست.