پی وی سی 760 طلایی talaee

کارت ویزیت پی وی سی طلایی

ویژگیهای کارت ویزیت پی وی سی طلایی

کارتهای پی و سی طلایی تمام مشخصاتی که در کارتهای پی وی سی سفید ذکر شد را دارا می باشند, با توجه به این نکته که جنس و رنگ کارت سفید نبوده و طلایی می باشد. در طراحی هایی که قرار است روی این جنس چاپ شوند دقت فرمایید که رنگها مقداری تغییر می کند بطور مثال اگر در طراحی خود از رنگ آبی استفاده کنید بعد از چاپ بدلیل طلایی بودن و زرد بودن جنس کارت,  طرح شما مایل به سبز خواهد بود, سایر رنگها نیز بدین ترتیب اثر می پذیرند. بهتر است از طرحهای ساده روی این جنس استفاده کنید و طرحهایی که کل زمینه آن یکدست رنگی باشد (تنپلاتی), قابل چاپ نیست.