دانلود فایل لایه باز PSD

کارت ویزیت شیشه ای لایه باز

تمامی فایلهای زیر لایه باز بوده و با کیفیت 300DPI بوده و امکان هرگونه تغییرات نیز در این فایلها میسر است .ابعاد همه کارتها جهت چاپ نهایی شده و نیاز به تغییر نیست.از آنجا که رنگ سفید چاپ نخواهد شد بنابراین نیازی به حذف زمینه سفید نبوده و پس از اعمال تغییرات فایلی با لایه های بسته برای چاپ ارسال فرمائید.