متالایز نقره ای تکرو metan

کارت ویزیت متالایز نقره ای

ویژگیهای کارت ویزیت متالایز

چاپ تمام رنگی, سایز استاندارد عابر بانکی , برش گوشه گرد, ماندگاری بالا بدلیل روکش دار بودن سطح چاپ, چاپ در تیراژ پایین, از ویژگیهای عمومی این کارت می باشد, اما چیزی که این کارت را متمایز کرده جلوه فلزی و انعکاس دهنده آن می باشد که این جلوه کنتراستی حداکٍثری به طرح چاپ شده می دهد و کارت را بیش از سایر کارتها خاص نشان می دهد. این کارت در دو نوع نقره ای و طلایی تولید می شود که هر دو نوع تک رو بوده و امکان چاپ دو رو وجود ندارد.