متالایز طلایی تکرو metat

کارت ویزیت متالایز طلایی

ویژگیهای کارت ویزیت متالایز

چاپ تمام رنگی, سایز استاندارد عابر بانکی , برش گوشه گرد, ماندگاری بالا بدلیل روکش دار بودن سطح چاپ, چاپ در تیراژ پایین, از ویژگیهای عمومی این کارت می باشد, اما چیزی که این کارت را متمایز کرده جلوه فلزی و انعکاس دهنده آن می باشد که این جلوه کنتراستی حداکٍثری به طرح چاپ شده می دهد و کارت را بیش از سایر کارتها خاص نشان می دهد. این کارت در دو نوع نقره ای و طلایی تولید می شود که هر دو نوع تک رو بوده و امکان چاپ دو رو وجود ندارد.