شیشه ای طلاکوب ts l 4

کارت شیشه ای طلاکوب

نکته ای که در خصوص چاپ کارتهای شیشه ای طلاکوب باید رعایت کرد این است که امکان چاپ طلاکوب روی زمینه های تنپلاتی وجود ندارد و بهتر است از فونتهای ریز جهت طلاکوب استفاده نشود , همچنین در قسمتهایی که طلاکوب می شود نباید چاپی صورت گیرد.