شیشه ای نیمه شفاف nimeshafaf

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

ویژگیهای کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

قابل چاپ بودن تمام رنگها, قابل انعطاف بودن و غیر قابل شکستن در صورت خم شدن, سایز استاندارد عابر بانکی و برش لب گردماندگاری بالا بدلیل روکش دار بودن سطح چاپ, قابلیت چاپ در تیراژهای پایین, تحویل فوری و چند ساعته از ویژگیهای کارتهای شیشه ای می باشد. بدلیل ماتی جنس کارت, کارتهای نیمه شفاف رنگ را نسبت به کارتهای شفاف بیشتر نمایان می سازد. از رنگهای ضعیف مانند خاکستری, زرد , آبی کم رنگ و مشابه آنها در نوشته ها استفاده نفرمائید. ضخامت کارتهای شیشه ای تقریبا 450 میکرون بوده و امکان برش خاص مقدور نیست.