کارت ویزیت کتان آلمانی katan o l 5

کارت ویزیت کتان آلمانی

مقوای کارت کتان آلمانی از کیفیت و ضخامت بالاتری نسبت به کارت کتان امباس برخوردار است همچنین برجستگیهای کتان آلمانی از کتان امباس بیشتر می باشد که  این نکته در عکس نیز مشهود است. این کارت در تعداد 500 عددی و 1000 عددی و در مدت 24 ساعت قابل تحویل است.