کارت ویزیت کتان آلمانی katan o l 5

کارت ویزیت کتان آلمانی

مقوای کارت کتان آلمانی از کیفیت و ضخامت بالاتری نسبت به کارت کتان امباس برخوردار است همچنین برجستگیهای کتان آلمانی از کتان امباس بیشتر می باشد که  این نکته در عکس نیز مشهود است. تعداد 1000 عدد از این کارت که فقط در سایز 85 در 48 میلیمتر موجود است در 48 ساعت قابل تحویل می باشد.