کارت ویزیت پارچه ای parchei2

کارت ویزیت پارچه ای

از ویژگیهای این کارت به موارد زیر می توان اشاره کرد

چاپ تمام رنگی, قابل انعطاف بودن و عدم تا خوردگی در صورت تا شدن, دارای بافتی زیبا مانند کتان, پخش نشدن رنگ در صورت خیس شدن با آب, بسیار مقاوم در برابر پاره شدگی, قابل دوخته شدن و تحویل چند ساعته از ویژگیهای کارت پارچه ای می باشد. این کارت قابلیت چاپ دورو را ندارد.