کارت پرسنلی (نکات طراحی) personeli1

کارت پرسنلی (نکات طراحی)

در طراحی کارتهای پرسنلی دقت فرمائید ابعاد کارتها 86 میلیمتر در 54 میلیمتر باشد و نوشته ها و لوگو و عکسهای پرسنل 5 میلیمتر از ابعاد ذکر شده فاصله داشته باشند, این کار زیبایی کارت شما را بالا می برد. چنانچه اسامی پرسنل را با فایل اکسل ارسال می کنید در نظر داشته باشید که اطلاعات مندرج در هر ردیف مربوط به یک شخص باشد و سایرین در ردیف های زیرین به ترتیب هم قرار گیرند. عکس ها نیز در پو شه ای جداگانه بدین صورت که نام هر عکس به فارسی نام همان فایل باشد ارسال شود.