لیبل اسکرچ scrach l

لیبل اسکرچ

لیبل اسکرچ به برچسبی گفته می شود که علاوه بر داشتن خصوصیات اسکرچ مانند عدم عبور نور از آن, غیر قابل ترمیم بودن در صورت مخدوش شدن, پاک شدن با فشار ناخن, بتواند روی سطوح صاف بچسبد, در حال حاضر این لیبل اسکرچ در دو ابعاد 30 در 8 میلیمتر و 7 در 21 میلیمتر تولید می شود و می توان آنرا با دست روی هر سطحی چسباند البته باید این نکته را در نظر داشت که چسبندگی این لیبل بستگی به سطح زیرین آن دارد بطور مثال روی سطوح مات و زبر چسبندگی ضعیفی دارد, این لیبل بنا به سفارش مشتری در هر تیراژی از صد عدد به بالا موجود است.