رنگ بندی

تعرفه و سفارش color

تنظیم رنگ

در چاپ کارتهای شیشه ای از رنگهای خاکستری و روشن برای نوشته ها استفاده نفرمایید, همچنین رنگ سفید چاپ نخواهد شد بنابراین هرجای طرح که سفید باشد در واقع رنگی ندارد و پس از چاپ رنگ جنس دیده خواهد شد, بهمین دلیل است که رنگها روی کارتهای نیمه شفاف نسبت به شفاف ها بیشتر بچشم می خورد. می توانید از مد رنگی RGB در طراحی خود استفاده کنید. قبل از ارسال فایل حتما لایه های آن را ببندید و فایل ها را با پسوند JPG و یا TIF ارسال فرمائید. در کارتهای پی وی سی نیز از نوشته های ریز در طراحی اجتناب کنید و چنانچه نوشته ها در قسمتی از زمینه رنگی تایپ شده اند آنها را یا BOLD نمائید و یا از فونتهای ضخیم استفاده نمائید.