ابعاد طراحی

ابعاد طراحی boresh

رعایت ابعاد دقیق در طراحی کارت و رعایت حاشیه امن برای نوشته ها نسبت به لبه های کارت, علاوه براینکه از باطله شدن کارت در برش جلوگیری می کند, در زیباتر شدن طراحی نیز نقش بسزایی دارد.از این رو نکات زیر را حتما رعایت فرمائید.

سایز نهایی که برای چاپ ارسال می فرمائید حتما 90 در 58 میلیمتر باشد.

در ابعاد فوق دقت فرمائید که نوشته ها و لوگو 7 میلیمتر از لبه کارت فاصله داشته باشند.

سایز بعد از برش 86 در 54 میلیمتر می باشد و این ابعاد برای تمامی کارتها یکسان می باشد.